notariusz i mediator Warszawa

notariusz@hupert.pl

notariusz i mediator Warszawa

+48 570 930 416

 

Czy chcesz z nami porozmawiać?

 

Nawet najlepsza strona internetowa nie zastąpi rozmowy! Zadzwoń a uzyskasz więcej informacji!

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Wymagane dokumenty i informacje 

gallery/3b96c18ee6562893a8689cca37409c0a

Sprzedaż lokalu mieszkalnego z księgą wieczystą

 • Podstawa nabycia, np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, 

  zaświadczenie naczelnika US potwierdzające, że podatek od spadków  i darowizn został rozliczony (jedynie w przypadku nabycia nieruchomości w drodze darowizny po 1.01.2007 roku albo w drodze dziedziczenia)

 • zaświadczenie podjęciu lub nie uchwały o rewitalizacji wydane przez właściwą gminę

 • w przypadk lokali obciążonych hipoteką należy okazać zaświadczenie z banku, z którego będzie wynikać stan zadłużenia oraz rachunek techniczny do spłaty kredytu

 • umowa kredytowa (jeżeli zakup jest na kredyt)

 • numer księgi wieczystej 

 • zaświadczenie o braku zameldowanych osób w lokalu

 • zaświadczenie ze wspólnoty mieszkaniowej o braku zadłużenia

 • dane stron umowy

 • cena

 • termin i sposób zapłaty

 • termin wydania nieruchomości

Wyodrębnienie i sprzedaż lokalu mieszkalnego  

 • umowa deweloperska lub rezerwacyjna z deweloperem 

 • zaświadczenie o samodzielności lokalu 

 • wypis z rejestru gruntów

 • wypis z rejestru budynków

 • wypis z kartoteki lokali

 • umowa kredytowa (jeżeli zakup jest na kredyt)

 • numer księgi wieczystej dla budynku 

 • dane stron umowy

 • cena

 • termin i sposób zapłaty

 • termin wydania nieruchomości

       ,

Sprzedaż spółdzielczego prawa do lokalu 

 • podstawa nabycia, np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, 

 • zaświadczenie naczelnika US potwierdzające, że podatek od spadków  i darowizn został rozliczony (jedynie w przypadku nabycia nieruchomości w drodze darowizny po 1.01.2007 roku albo w drodze dziedziczenia)

 • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające prawo do lokalu oraz brak zadłużenia

 • w przypadku praw obciążonych hipoteką należy okazać zaświadczenie z banku, z którego będzie wynikać stan zadłużenia oraz rachunek techniczny do spłaty kredytu

 • umowa kredytowa (jeżeli zakup jest na kredyt)

 • pisemne zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że podatek od spadków  i darowizn został rozliczony (jedynie w przypadku nabycia nieruchomosc przez dotychczasowego właściciela w drodze darowizny po dniu 1 stycznia 2007 roku albo w drodze dziedziczenia)

 • zaświadczenie o braku zameldowanych osób w lokalu

 • numer księgi wieczystej (jeżeli prawo ma założoną księgę wieczystą)

 • dane stron umowy

 • cena

 • termin i sposób zapłaty

 • termin wydania nieruchomości

 

 

gallery/7e2ea034b10246c99c45bd1dc1e66b02
przedstawiona lista dokumentów ma jedynie charakter informacyjny. Każdy przypadek jest inny i może zaistnieć konieczność okazania dodatkowych dokumentów.

 Sprzedaż nieruchomości gruntowej

 

 • Podstawa nabycia, np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, 

 • zaświadczenie naczelnika US potwierdzające, że podatek od spadków  i darowizn został rozliczony (jedynie w przypadku nabycia nieruchomości w drodze darowizny po 1.01.2007 roku albo w drodze dziedziczenia)

 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku

 • wypis z rejestru gruntów wydany dla celów wieczystoksięgowych

 • zaświadczenie, o braku uproszczonego planu urządzenia lasu dla terenu nieruchomości  

 • zaświadczenie podjęciu lub nie uchwały o rewitalizacji wydane przez właściwą gminę

 • wypisy z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla wszystkich działek objętych księgą wieczystą (w przypadku, gdy zbywana nieruchomość gruntowa będzie wydzielana do nowej księgi wieczystej)

 • mapa uwzględniająca podział z adnotacją o przyjęciu jej do zasobu geodezyjnego (w przypadku, gdy następuje podział nieruchomości)

 • zaświadczenie o braku zameldowanych osób (w przypadku działki zabudowanej domem mieszkalnym)

 • w przypadku nieruchomości obciążonych hipoteką należy okazać zaświadczenie z banku, z którego będzie wynikać stan zadłużenia oraz rachunek techniczny do spłaty kredytu

 • umowa kredytowa (jeżeli zakup jest na kredyt)

 • numer księgi wieczystej 

 • dane stron umowy

 • cena

 • termin i sposób zapłaty

 • termin wydania nieruchomości

gallery/bcb288f0a0547658cf1a6f3bb7d5e24e
gallery/833cad948c881ef8ec8479dfbda230d8
gallery/d6957095c6ab34fe9c94d13daeb41732
przedstawiona lista dokumentów ma jedynie charakter informacyjny. Każdy przypadek jest inny i może zaistnieć konieczność okazania dodatkowych dokumentów.

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Notariusz tłumacz mediator Warszawa