notariusz i mediator Warszawa

notariusz@hupert.pl

notariusz i mediator Warszawa

+48 570 930 416

 

Czy chcesz z nami porozmawiać?

 

Nawet najlepsza strona internetowa nie zastąpi rozmowy! Zadzwoń a uzyskasz więcej informacji!

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Umowa majątkowa małżeńska

 

Rodzaje umów majątkowych małżeńskich (intercyz):

 

  • Umowa rozszerzająca wspólność ustawową

Tą umową małżonkowie wnoszą do wspólności ustawowej prawa majątkowe, które należały tylko do nich i nie wchodziłyby do majatku wspólnego (np. mieszknaie kupione przed ślubem lub otrzymane od rodziców w darowiźnie). 

  • Umowa wprowadzająca rozdzielność majątkową

W razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później. Każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem.

 

  • Umowa wprowadzająca rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków

Dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku po zawarciu umowy majątkowej. W przypadku rozwodu małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka, może żądać wyrównania dorobków przez zapłatę lub przeniesienie prawa. W razie śmierci jednego z małżonków, wyrównanie dorobków następuje między jego spadkobiercami a małżonkiem pozostałym przy życiu.

 

Wymagane dokumenty i informacje 

 

  • dane stron umowy

  • odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli umowa zawierana jest po ślubie) 

 

Koszty 

 

taksa notarialna 400 zł netto/ 492 zł brutto

koszty wypisów z aktu 6 zł netto/7,38 zł brutto za każdą stronę

jeden wypis notariusz wysyła do urzędu skarbowego

 

przedstawiona lista dokumentów ma jedynie charakter informacyjny. Każdy przypadek jest inny i może zaistnieć konieczność okazania dodatkowych dokumentów.

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Notariusz tłumacz mediator Warszawa