notariusz i mediator

notariusz@hupert.pl

tłumacz

translate@hupert.pl

notariusz mediator

+48 570 930 416

tłumacz

+48 504 238 204

Czy chcesz z nami porozmawiać?

 

Nawet najlepsza strona internetowa nie zastąpi rozmowy! Zadzwoń a uzyskasz więcej informacji!

Testament

Informacje ogólne

 

Testament to czynność prawna, za pomocą której spadkodawca dokonuje rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci. Wskazuje kto ma odziedziczyć cały majątek, część majątku bądź konkretną rzecz po jego śmierci.

Testamentu nie można sporządzić przez pełnomocnika czy przedstawiciela ustawowego.

Testament może zawierać oświadczenie woli wyłącznie tylko jednego spadkodawcy.

Przy złym stanie zdrowia istnieje możliwość dojazdu do osoby pragnącej sporządzić testament. 

Testator musi być świadomy i swobodnie komunikować notariuszowi swoją wolę. 

W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, notariusz odbierze tuszowy odcisk palca, wówczas musi być jednak obecny świadek w postaci osoby trzeciej (nie z rodziny), który również podpisuje testament. 

 

Koszty 

 

testament – 50 zł netto, 

testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł netto, 

testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł netto, 

odwołanie testamentu – 30 zł netto,

koszty wypisów z aktu 6 zł netto/7,38 zł brutto za każdą stronę

koszt wpisu do rejestru testamentów - 5 zl

       ,

przedstawiona lista dokumentów ma jedynie charakter informacyjny. Każdy przypadek jest inny i może zaistnieć konieczność okazania dodatkowych dokumentów.
gallery/d3cf6b46dc4c9f360069484086b6fc8b