notariusz i mediator Warszawa

notariusz@hupert.pl

notariusz i mediator Warszawa

+48 570 930 416

 

Czy chcesz z nami porozmawiać?

 

Nawet najlepsza strona internetowa nie zastąpi rozmowy! Zadzwoń a uzyskasz więcej informacji!

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Sprzedaż udziałów w spółce z o. o.

Forma

 

 

Sprzedaż udziałów odbywa się poprzez notarialne poświadczenie podpisów Sprzedającego i Kupującego na egzemplarzach umowy sprzedaży. 

Umowę strony sporządzają same. Możemy pomóc w jej napisaniu.

Zalecamy sporządzenie trzech egzemplarzy (po jednym dla strony umowy i jeden do sądu rejestrowego). 

 

Koszty 

 

Koszty są zależne od ceny sprzedaży udziałów. 

 

Przy sprzedaży wszystkich udziałów w kapitale zakładowym 5.000 zł, wynagrodzenie notariusza wynosi 19,68 zł  brutto za podpis.

przedstawiona lista dokumentów ma jedynie charakter informacyjny. Każdy przypadek jest inny i może zaistnieć konieczność okazania dodatkowych dokumentów.
gallery/b1716a2e62efbb1eef3f416c3eb98e63

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Notariusz tłumacz mediator Warszawa