notariusz i mediator Warszawa

notariusz@hupert.pl

notariusz i mediator Warszawa

+48 570 930 416

 

Czy chcesz z nami porozmawiać?

 

Nawet najlepsza strona internetowa nie zastąpi rozmowy! Zadzwoń a uzyskasz więcej informacji!

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Protokół notarialny

Co może zaprotokołować notariusz w

 

formie aktu notarialnego?

 

 1. Przebieg Zgromadzenia Wspólników spółki z o.o. lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki akcyjnej i wynik głosowania nad uchwałami,
 2. Przebieg Zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej,
 3. Otwarcie strony internetowej - załącza się wówczas wydruk tej strony,
 4. Otwarcie korespondencji e-mail, 
 5. Przebieg zdarzenia mającego miejsce w kancelarii (np. negocjacji),

 

Koszty 

 

 1. Sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750 zł netto, 
 2. sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1100 zł netto,
 3. sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego – 500 zł netto, 
 4. sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł netto, 
 5. sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego – 1000 zł netto, 
 6. sporządzenie innego protokołu – 200 zł netto.

Sporządzenie protokołu dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego spółki - podstawą określenia maksymalnej stawki jest różnica pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego a wysokością dotychczasowego kapitału zakładowego.
Koszty wypisów z aktu 6 zł netto/7,38 zł brutto za każdą stronę.

 

  

przedstawiona lista dokumentów ma jedynie charakter informacyjny. Każdy przypadek jest inny i może zaistnieć konieczność okazania dodatkowych dokumentów.
gallery/b1716a2e62efbb1eef3f416c3eb98e63

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Notariusz tłumacz mediator Warszawa