notariusz i mediator

notariusz@hupert.pl

tłumacz

translate@hupert.pl

notariusz mediator

+48 570 930 416

tłumacz

+48 504 238 204

Czy chcesz z nami porozmawiać?

 

Nawet najlepsza strona internetowa nie zastąpi rozmowy! Zadzwoń a uzyskasz więcej informacji!

Sporządzenie projektu aktu notarialnego

Na żądanie klienta sporządzamy i wysyłamy projekt aktu notarialnego (również z tłumaczeniem). 

W zależności od ustaleń stron oraz przesłanych dokumentów projekt może stanowić jedynie szablon lub być już projektem kompletnej umowy. 

 

Za sporządzenie projektu aktu notariusz pobiera wynagrodzenie, zależne od wartości przedmiotu umowy, które stanowi 1/4 wynagrodzenia za sporządzenie aktu. 

 

W momencie podpisania aktu w naszej kancelarii, wynagrodzenie za projekt zostaje potrącone z wynagrodzenia notariusza za sporządzenie i podpisanie aktu. 

 

przedstawiona lista dokumentów ma jedynie charakter informacyjny. Każdy przypadek jest inny i może zaistnieć konieczność okazania dodatkowych dokumentów.
gallery/d518846ab56494c0d55d742a9a5982a4