notariusz i mediator Warszawa

notariusz@hupert.pl

notariusz i mediator Warszawa

+48 570 930 416

 

Czy chcesz z nami porozmawiać?

 

Nawet najlepsza strona internetowa nie zastąpi rozmowy! Zadzwoń a uzyskasz więcej informacji!

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Sporządzenie projektu aktu notarialnego

Na żądanie klienta sporządzamy i wysyłamy projekt aktu notarialnego (również z tłumaczeniem). 

W zależności od ustaleń stron oraz przesłanych dokumentów projekt może stanowić jedynie szablon lub być już projektem kompletnej umowy. 

 

Za sporządzenie projektu aktu notariusz pobiera wynagrodzenie, zależne od wartości przedmiotu umowy, które stanowi 1/4 wynagrodzenia za sporządzenie aktu. 

 

W momencie podpisania aktu w naszej kancelarii, wynagrodzenie za projekt zostaje potrącone z wynagrodzenia notariusza za sporządzenie i podpisanie aktu. 

 

przedstawiona lista dokumentów ma jedynie charakter informacyjny. Każdy przypadek jest inny i może zaistnieć konieczność okazania dodatkowych dokumentów.
gallery/d518846ab56494c0d55d742a9a5982a4

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Notariusz tłumacz mediator Warszawa