notariusz i mediator Warszawa

notariusz@hupert.pl

notariusz i mediator Warszawa

+48 570 930 416

 

Czy chcesz z nami porozmawiać?

 

Nawet najlepsza strona internetowa nie zastąpi rozmowy! Zadzwoń a uzyskasz więcej informacji!

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Podział majatku objętego byłą wspólnością ustawową małżeńską

Wymagane dokumenty i informacje

 

  • umowa majątkowa małżeńska ustanawiająca rozdzielność majatkową lub wyrok rozwodowy lub postanowienie sądu ustanawiające rozdzielność majątkową

  • podstawy nabycia przedmiotów umowy, np. umowa sprzedaży, umowa darowizny 

  • zaświadczenie naczelnika US potwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został rozliczony (jedynie w przypadku nabycia w drodze darowizny po dniu 1 stycznia 2007 roku albo w drodze dziedziczenia)

  • w przypadku nieruchomości obciążonych hipoteką należy okazać zaświadczenie z banku, z którego będzie wynikać stan zadłużenia oraz rachunek techniczny do spłaty kredytu

  • numer księgi wieczystej 

  • dane stron umowy

  • wartości przedmiotów umowy

  • wysokość spłat, jeżeli ustalono spłaty,

  • termin i sposób zapłaty

  • termin wydania nieruchomości

Koszty 

 

taksa notarialna zależna jest od wartości przedmiotów umowy i jest ustalana indywidualnie,

opłaty sądowe za wpis w księdze wieczystej - 150 zł od każdej księgi 

koszty wypisów z aktu 6 zł netto/7,38 zł brutto za każdą stronę

notariusz wysyła po jednym wypisie do sądu wieczystoksięgowego, gminy, powiatu i urzędu skarbowego

       ,

gallery/d3cf6b46dc4c9f360069484086b6fc8b
przedstawiona lista dokumentów ma jedynie charakter informacyjny. Każdy przypadek jest inny i może zaistnieć konieczność okazania dodatkowych dokumentów.

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Notariusz tłumacz mediator Warszawa