notariusz i mediator Warszawa

notariusz@hupert.pl

notariusz i mediator Warszawa

+48 570 930 416

 

Czy chcesz z nami porozmawiać?

 

Nawet najlepsza strona internetowa nie zastąpi rozmowy! Zadzwoń a uzyskasz więcej informacji!

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Akt poswiadczenia dziedziczenia 

Dokumenty

  1. akt zgonu spadkodawcy,
  2. testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
  3. akt stanu cywilnego wszystkich ustawowych spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa, 
  4. zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy lub jego dowód osobisty, 
  5. numer księgi wieczystej nieruchomości, których zmarły był właścicielem.  

 

Procedury

 

  1. Jeśli spadkodawca pozostawił testament postępowanie rozpoczyna się od sporządzenia przez notariusza (w formie aktu notarialnego) protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu,
  2. Notariusz sporządza protokół dziedziczenia (w formie aktu notarialnego), przy jednoczesnym i osobistym udziale wszystkich osób wchodzących w skład spadkobierców ustawowych oraz spadkobierców testamentowych,
  3. Następnie notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, w którym określeni zostają spadkobiercy wraz ze wskazaniem wysokości przypadających im udziałów w spadku, a nadto wskazane są osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne, oraz oznaczone są przedmioty tych zapisów,
  4. Notariusz dokonuje wpisu aktu poświadczenia dziedziczenia do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia.

 

Koszty 

 

Za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, - 50 zł netto, 

Za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym -100 zł netto, 

Za sporządzenie protokołu dziedziczenia -100 zł netto,

Za sporządzenie projektu protokołu dziedziczenia -100 zł netto, 

Za sporządzenie protokołu obejmującego oświadczenie o wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem - 50 zł netto,

Za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu - 50 zł netto.

Koszty wypisów z aktu 6 zł netto/7,38 zł brutto za każdą stronę

Notariusz wysyła wypis aktu do gminy, US, i sądu spadku

 

przedstawiona lista dokumentów ma jedynie charakter informacyjny. Każdy przypadek jest inny i może zaistnieć konieczność okazania dodatkowych dokumentów.
gallery/b1716a2e62efbb1eef3f416c3eb98e63

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Notariusz tłumacz mediator Warszawa