notariusz i mediator Warszawa

notariusz@hupert.pl

notariusz i mediator Warszawa

+48 570 930 416

 

Czy chcesz z nami porozmawiać?

 

Nawet najlepsza strona internetowa nie zastąpi rozmowy! Zadzwoń a uzyskasz więcej informacji!

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

 Darowizna nieruchomości gruntowej

 

 • podstawa nabycia, np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, akt poświadczenia dziedziczenia,

 • zaświadczenie naczelnika US potwierdzające, że podatek od spadków  i darowizn został rozliczony (jedynie w przypadku nabycia w drodze darowizny po 1.01.2007 roku albo w drodze dziedziczenia)

 • wypis z rejestru gruntów wydany dla celów wieczystoksięgowych

 • wypisy z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla wszystkich działek objętych księgą wieczystą (w przypadku, gdy zbywana nieruchomość gruntowa będzie wydzielana do nowej księgi wieczystej)

 • mapa uwzględniająca podział z adnotacją o przyjęciu jej do zasobu geodezyjnego (w przypadku, gdy następuje podział nieruchomości)

 • numer księgi wieczystej 

 • dane stron umowy

 • wartość darowizny

 • termin wydania nieruchomości

gallery/0ae3419d7e37f82ac2cf0979cbe045c1

Darowizna lokalu mieszkalnego z księgą wieczystą

 • podstawa nabycia, np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, 

 • zaświadczenie naczelnika US potwierdzające, że podatek od spadków  i darowizn został rozliczony (jedynie w przypadku nabycia w drodze darowizny po 1.01.2007 roku albo w drodze dziedziczenia)

 • numer księgi wieczystej 

 • dane stron umowy

 • wartość

 • termin wydania nieruchomości

       ,

Darowizna spółdzielczego prawa do lokalu 

 • podstawa nabycia, np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, akt poświadczenia dziedziczenia

 • zaświadczenie naczelnika US potwierdzające, że podatek od spadków  i darowizn został rozliczony (jedynie w przypadku nabycia w drodze darowizny po 1.01.2007 roku albo w drodze dziedziczenia)

 • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające prawo do lokalu oraz brak zadłużenia

 • pisemne zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że podatek od spadków  i darowizn został rozliczony (jedynie w przypadku nabycia nieruchomosc przez dotychczasowego właściciela w drodze darowizny po dniu 1 stycznia 2007 roku albo w drodze dziedziczenia)

 • numer księgi wieczystej (jeżeli prawo ma założoną księgę wieczystą)

 • dane stron umowy

 • wartość

 • termin wydania nieruchomości

przedstawiona lista dokumentów ma jedynie charakter informacyjny. Każdy przypadek jest inny i może zaistnieć konieczność okazania dodatkowych dokumentów.
gallery/3d9d1368e1919cd3ee834a93401fa5c3

Wymagane dokumenty

gallery/954e51d47cc6e3aabd40888849eb054e

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Notariusz tłumacz mediator Warszawa